Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
חברת הדברה הגדולה בישראל
 
 מוקד ראשי:
 1-700-700-900
 
סניף גוש דן:
 03-6494936
 
סניף השרון:
 09-9576655
 
סניף השפלה:
 03-9500333

הגנו על עצמכם מפני נזקי העש

עש הם קבוצה גדולה במיוחד של חרקים בתוך בסדר הפרפרים. כיום ידוע על למעלה מ-150 אלף מינים של עש ברחבי העולם. עש מוכר לרוב כיצור לילי אך ישנם מיני עש הפעילים בשעות היום או לקראת הערב.

עש - מהם הנזקים וכיצד לזהותם

זחלי עש ניזונים לרוב מחומרים אורגניים, בשל כך מהווה העש מטרד לבני אדם רבים. זחלי העש ניזונים בעיקר מבדים כגון כותנה וצמרואף ממוצרי מזון כמו פירות ועוד. נזקים הנגרמים על ידי עש ניתן לזהות באופן פשוט יחסית. בבגדים הנזק יראה כמו חורים שכורסמו. לעתים יישארו בבגד זחלים או גלמים או הפרשות, קורים ופקעות שיסגירו פעילות של עש. כשאר מדובר בנזק הנגרם למזון יימצאו קורים ואף זחלים על מוצרי המזון. ייראו בבירור סימני כרסום על האריזות עצמן וחורים במזונות כגון קטניות.

כיצד ניתן להימנע מנזקים הנגרמים על ידי עש?

בכדי להישמר מפנינזקים הנגרמיםעל ידי עש לבגדים ולאריגים רצוי להימנע מאחסון ארוך טווח של בגדים בתוך הארון. יש לאוורר את חלל הארון ככל הניתן, מומלץ אף להשאיר את דלתות הארון פתוחות במהלך רוב שעות ביום. רצוי להימנע מלאחסן בגדים מלוכלכים שלא עברו כביסה. יש לשמור על ניקיונו של הארון ולערוך בו מדי פעם ניקוי יסודי הכולל שאיבת אבק מפינותיו. בנוסף, ניתן להשתמש במגוון מוצרים דוחי עש הקיימים בשוק. הכללים להרחקת עש מארונות בהם מאוחסנים מוצרי מזון הם דומים למדי - שמירה על ניקיונו של הארון היא קריטית למניעת מתקפות עש. כמו כן, אחסון מזון בכלי אחסון אטומים תסייע אף היא למניעת נזקים הנגרמים על ידי עש. באם התגלה מזון הניזוק על ידי עש רצוי לזרוק אותו מייד.

הדברת עש

במקרים קיצוניים במיוחד, בהם כל הצעדים למניעת נזקי עש לא הועילו, קיימות שיטות הדברה של עש העושות שימוש בעשן או בגז. בכל מקרה של נזק משמעותי הנגרם על ידי עש יש להתייעץ עם מדבר מקצועי בכדי לקבוע שיטת פעולה הולמת שתפתור את הבעיה ותמנע את חזרתה.